Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 61
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Szczepankowo 72a
61-306 Poznań

tel. (061) 872-61-35
fax (061) 872-61-35
sp61poznan@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 61im. Komisji Edukacji Narodowej
w Poznaniu